Att vara förtroendevald

Att sitta med i en styrelse för en lokal Celiakiförening betyder att man kan påverka på sin lokala ort men även att man kan påverka hur Svenska Celiakiförbundet (SCF) ska arbeta i framtiden.

Det är dessutom roligt och många av våra förtroendevalda har fått nya vänner genom föreningsarbetet.

En ideell styrelse består av ordförande, kassör och ett antal ledamöter. Våra styrelser ska enligt våra stadgar bestå av minst av tre personer så minst en ledamot utöver ordförande och kassör.  

Styrelsen leder det lokala arbetet med medlemsaktiviteter som till exempel fikaträffar, resor, öl-provning och familjedagar (i kalendern på celiaki.se kan du se vad de olika föreningarna hittar på). Men även påverkansarbete på den lokala orten, det kan vara att informera på skolor eller ställa ut på hälso- och sjukvårdsdagar som kommunen anordnar. Att vara ett gäng medlemmar som spontant besöker ett fik för att se vilket glutenfritt utbud som finns kan också vara ett sorts påverkansarbete.

Styrelsen ska även sköta en del administrativa uppgifter som hör till den lokala föreningen, som att skriva protokoll, verksamhetsberättelse och liknande. Men allt detta finns vi på kansliet här och hjälper till med. Alla nya förtroendevalda, som personerna i de lokala styrelserna kallas, får även gå en tvådagarskurs i Stockholm i föreningskunskap. SCF står såklart för alla kostnader. Vi har även en konferens på hösten då ordföranden och kassörer träffas för att diskutera de strategiska besluten som gäller hela förbundet.

På SCF:s årsstämma som hålls vartannat år är det oftast de förtroendevalda som deltar för att rösta fram vår förbundsstyrelse samt om olika beslut som rör SCF. Du kan läsa mer om våra konferenser under förbundsinformation i menyn.

Är du intresserad av att påverka, hjälpa till eller sitta i styrelsen, kontakta din lokala förening. https://www.celiaki.se/foreningar/