Inför årsmötet

Instruktion och tips inför digitalt årsmöte

Exempel på kallelse (använd gärna föreningswordmallen)

Såhär röstar man i Teams om inte tyst acklamation räcker

Dessa dokument ska (senast 15 april) mailas till info@celiaki.se efter årsmötet i Celiakiföreningen. Var snälla och scanna dokumenten. Om ni inte har någon scanner, finns det olika scanningsappar att ladda ner i smartphone eller surfplatta.

Mall för ekonomisk rapport
Underskriven revisionsberättelse för 2022
Verksamhetsberättelse för 2022
Verksamhetsplan och budget för 2023
Kopia på underskrivet årsmötesprotokoll 2023 med röstlängd som bilaga
Kopia på underskrivet protokoll från konstitueringen av styrelsen 2023
Ifylld förtroendemannalista Se nedan
Kopia på underskrivet protokoll från eventuellt extra årsmöte under 2022

Mall för ekonomisk rapport

Här hittar du mallar för de olika dokumenten till årsmötet