Inför årsmötet

De flesta av er håller säkert fysiska årsmöten nu, men info om digitala ligger ändå kvar här om någon har digitalt

Instruktion och tips inför digitalt årsmöte

Exempel på kallelse (använd gärna föreningswordmallen)

Såhär röstar man i Teams om inte tyst acklamation räcker

Dessa dokument ska (senast 15 april) mailas till info@celiaki.se efter årsmötet i Celiakiföreningen. Var snälla och scanna dokumenten. Om ni inte har någon scanner, finns det olika scanningsappar att ladda ner i smartphone eller surfplatta.

Mall för ekonomisk rapport
Underskriven revisionsberättelse för 2023
Verksamhetsberättelse för 2023
Verksamhetsplan och budget för 2024
Kopia på underskrivet årsmötesprotokoll 2024 med röstlängd (signerad av varje deltagare) som bilaga
Kopia på underskrivet protokoll från konstitueringen av styrelsen 2024
Ifylld förtroendemannalista Se nedan
Kopia på underskrivet protokoll från eventuellt extra årsmöte under 2023

Mall för ekonomisk rapport

Förtroendevalda 2024


Här hittar du mallar för de olika dokumenten till årsmötet