Grafisk profil

Celiakiförbundets och Celiakiföreningarnas har en gemensam grafisk manual. En grafisk profil bygger upp vår gemensamma identitet, skapar igenkänning och hjälper våra föreningar att signalera den samlade styrka som Celiakiförbundet representerar. Den är vårt gemensamma språk.
En grafisk manual är ett verktyg och en bas att stå på vid framtagandet av olika grafiska produkter. När du använder den grafiska manualen kan du känna dig trygg i dina formmässiga beslut.

Grafisk manual i PDF

Föreningarnas svarta loggor zip-fil

Föreningarnas vita loggor zip-fil

Maskot zip-fil