Medlemsvärvning

Vi finns, vi syns och vi hörs!

Vi är beroende av medlemmar för att vår röst ska höras i samhället. Medlemmarna ger oss också större inkomster i form av medlemsavgifter och möjlighet att söka bidrag från kommuner och regioner. Men vad skall man säga när man värvar? Man kommer långt med raka enkla budskap, att inge förtroende och vara verklighetstrogen och berätta om att föreningen behöver personen i fråga. Varför gick du själv med?

Medlemmen hjälper oss att arbeta mot vårt mål, att våra medlemmar ska ha samma levnadsvillkor som andra, inga inskränkningar i liv och valmöjligheter. Som medlem i Svenska Celiakiförbundet bidrar du till samhällspåverkan, opinionsbildning och att öka kunskapen och förståelsen om celiaki.

Glöm inte att nämna våra medlemsförmåner som vår ombudsman, fråga dietisten, de populära översättningskorten och medlemstidningen CeliakiForum. Alla medlemmar får dessutom tillgång till vår medlems-App.

Värva familjemedlemmar i samband med en medlemsaktivitet. Vad händer på din hemort? Friskvårdsdagar på torget? Finns det vårdcentraler, läkarmottagningar och dietister som ni kan besöka? Material och tidningar för att dela ut går att beställa från kansliet. Se mer här.

Fråga andra Celiakiföreningar hur de gör för att värva fler medlemmar!

Här finns (för utskrift) en anmälningsblankett du kan använda när du värvar medlemmar:. Medlemmen fyller i och du scannar blanketten och mejlar till info@celiaki.se. Medlemmen betalar antingen med swish direkt eller fyller i att hen vill ha en faktura. Se blanketten.