Facebook för förtroendevalda

Vi har en Facebookgrupp för förtroendevalda i Svenska Celiakiförbundet. Tanken med gruppen är att ni som är förtroendevalda ska kunna diskutera med varandra, ställa frågor och ge tips och råd.

Vi som arbetar på Svenska Celiakiförbundets kansli kan även ställa frågor här om det är något vi behöver ha svar eller synpunkter på snabbt.

Du behöver bli inbjuden till gruppen då den är dold. Be någon i din styrelse som du är kompis med på Facebook att bjuda in dig. Eller bli kompis med Sanna SCF eller Katarina SCF på Facebook så kan vi bjuda in dig.