Medlemsregistret och e-post

Alla celiakiföreningar har tillgång till Svenska Celiakiförbundets medlemsregister. Men ni “ser” bara de medlemmar som tillhör er förening. Härifrån kan ni mejla, ta ut adresslistor till tryckeriet och skriva ut etiketter.

Att bli användare i medlemsregistret, RMS:

Varje förening utser vilka som ska vara registeranvändare. Det är viktigt att ni har minst 2 användare då det är sårbart att bara ha en. Vid det konstituerande mötet bestämmer styrelsen vilka personer som ska vara användare det kommande året. Om ni byter användare under året, är det viktigt att ni meddelar info@celiaki.se detta och skickar med protokoll med det beslutet.

PDF med instruktion för RMS

Föreningarna har dessutom tillgång till en webbversion av Office365. Här finns ett mejlkonto för varje förening som är föreningensnamn@celiaki.se. Det finns även webbversioner av övriga officeprogram samt möjlighet att ha digitala möten via Teams. Ni bestämmer själva i styrelsen för vem som har ansvaret för att läsa mejlen. Behöver ni ett nytt lösenord är det bara att mejla till kansliet.

Manual för hur du har videomöten i Office Teams. PDF