Kommunikation, verktyg och lathundar

Alla celiakiföreningar har tillgång till Svenska Celiakiförbundets medlemsregister. Men ni “ser” bara de medlemmar som tillhör er förening. Härifrån kan adressändra, ta ut adresslistor till tryckeriet, skapa så kallade kommunikationer i medlemsappen med mera.

Att bli användare i medlemsregistret:

Varje förening utser vilka som ska vara registeranvändare. Det är viktigt att ni har minst 2 användare då det är sårbart att bara ha en. Vid det konstituerande mötet bestämmer styrelsen vilka personer som ska vara användare det kommande året. Om ni byter användare under året, är det viktigt att ni meddelar info@celiaki.se detta och skickar med protokoll med det beslutet.

Lathund Cardskipper (medlemsregister och kommunikationer/mejl)
Lathund medlemsregister uppdaterad 2024-03-13

Så här skapar du etiketter från medlemsregistret:
Ladda ner de 3 filerna nedan på din egen dator och spara dem där.
Instruktion skapad av Cardskipper.
Testfil Excel påhittade namn och adresser
Mall etikettter

Så här tar du fram före detta medlemmar (för t.ex. Återvärvning) ur Cardskipper:
Instruktion

Tips på system för att skicka mejl/nyhetsbrev:
Mailchimp används av förbundskansliet
GetANewsletter tips från Celiakiföreningen i Skåne som använder detta system.

Tips på system att skicka sms via:
Cellsynt

Lathundar:
Canva

Föreningsmejlen:Föreningarna har dessutom tillgång till en webbversion av Office365. Här finns ett mejlkonto för varje förening som är föreningensnamn@celiaki.se. Det finns även webbversioner av övriga officeprogram samt möjlighet att ha digitala möten via Teams. Ni bestämmer själva i styrelsen för vem som har ansvaret för att läsa mejlen. Behöver ni ett nytt lösenord är det bara att mejla till kansliet.

Manual för hur du har videomöten i Office Teams. PDF