Starta Celiakiförening

Saknar du engagemang på din lokala ort? Ta kontakt med din lokala Celiakiförening (kontaktuppgifter hittar du här https://www.celiaki.se/foreningar/. Finns det ingen Celiakiförening i närheten av dig så kan du lätt starta en förening inom Svenska Celiakiförbundet.

Det du behöver är en styrelse med minst tre och högst sju ledamöter samt två stycken revisorer.

Svenska Celiakiförbundet hjälper till med att kalla till ett första möte för att bilda föreningen.

På detta möte ska föreningen anta namn, stadgar och vilket som är föreningens verksamhetsområde. Stadgar hittar du här. Protokollsmallar och liknande finns här.

Efter detta möte När föreningen antagit namn, stadgar och valt en styrelse blir den en juridisk person som kan sluta avtal och öppna bankkonto. Här är några av styrelsens första uppgifter:

  • Utse två firmatecknare inom styrelsen
  • Ansöka om organisationsnummer hos lokala skattemyndigheten
  • Öppna bankkonto

Föreningen har till ändamål att påverka samhället så att personer med celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt hudceliaki, får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra. Föreningen bör bland annat arbeta med att:

  • Verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna
  • Bedriva upplysande verksamhet
  • Upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna
  • Skapa och upprätthålla kontakt med hälso- och sjukvården inom sitt område
  • Samverka med andra organisationer i gemensamma frågor
  • Stödja medlemmarna bland annat genom att anordna gemensamma aktiviteter för alla åldrar

Ekonomi

De lokala Celiakiföreningarna får medlemsavgift från SCF varje år. För närvarande 75 kr/huvudmedlem och 50 kr/familjemedlem. Så det lönar sig för föreningen att ägna sig åt lokal medlemsvärvning! Varje nystartad förening får dessutom 20 000kr i startbidrag från SCF. Det finns även möjlighet att söka olika bidrag från kommun och region.

De olika rollerna i en styrelse

Ordförande och kassör väljs på årsmötet, när styrelsen sedan har sitt konstituerande möte väljs de övriga rollerna som sekreterare och vilka som ska vara firmatecknare.

Ordförande, kassör och sekreterare? Vad som gäller för de olika rollerna kan du läsa mer om här.