Ekonomisystem

Enligt stadgarna ska varje förening presentera resultat- och balansräkningar som årsmötet fastställer. Föreningarna avslutar idag den löpande bokföringen på olika sätt. Några föreningar upprättar en årsredovisning eller ett årsbokslut med tillhörande resultat- och balansräkningar. Majoriteten av föreningarna presenterar resultat- och balansräkning eller en ekonomisk sammanställning.

Vi har tagit fram en gemensam kontoplan för att underlätta redovisningen för föreningarna. Bakgrunden till detta är att varje Celiakiförening använder idag sin egen kontoplan och hur föreningarna redovisar intäkter och kostnader varierar mycket mellan föreningarna. Årligen samlar förbundet in årsmöteshandlingar samt det s k ”rapportpaketet”.

Genom att använda kontoplanen tillsammans med ett bokföringsprogram hoppas vi på att förenkla för föreningarna så mycket som möjligt.

Förenklad Normalkontoplan Celiakiförening 2020 excel

Normalkontoplan Celiakiförening 2020 excel

Kontoplaner i word

Om Speedledger

Registrera er Celiakiförening för Speedledger här

SpeedLedger e-bokföring är ett perfekt sätt för er som förening att sköta er bokföring. Allting sparas i molnet, och själva bokföringen baseras på de transaktioner som skett på ditt bankkonto. Allt ni behöver göra är att välja ett bokföringskonto, klicka på OK och sedan är det klart!

Med SpeedLedger får ni också gratis bokföringsrådgivning och systemsupport. Med generösa öppettider och support via chatt, mail och telefon är supporten väldigt uppskattad bland våra kunder. 

Ni får också fritt antal användare och det är enkelt att lägga till en ny kassör eller revisor. Detta gör du under Mina sidor när du loggat in i bokföringen. Den tillagda användaren får sedan ett mail där man anger lösenord. Du kan läsa mer om hur du lägger itll en användare här: https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202572559-L%C3%A4gga-till-anv%C3%A4ndare

Ni har också möjlighet att justera er kontoplan så att endast de konton ni behöver använda finns med, och ni kan också justera vilka konton som skall synas först och främst när ni konterar.