Medlemsaktiviteter

Svenska Celiakiförbundet vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att delta på lokala medlemsaktiviteter och att vi ska ha aktiva Celiakiföreningar i hela landet.

Var ska vi ha aktiviteterna?
En del föreningar hyr ett kontor i ett föreningshus eller kanske av Funktionsrätt på den lokala orten. I dessa lokaler finns det ofta större mötesrum som kan vara ok att låna för medlemsträffar. En del föreningar har även samarbeten med ABF. Sen är det många av våra medlemsaktiviteter som är av den typen som fikaträffar och pizzakvällar och då träffas man på fiket eller restaurangen.

Vem ska leda aktiviteterna?
Vanligtvis är det personerna i den lokala styrelsen som är ansvarig för aktiviteten, försök dela upp det jämnt mellan er. Försök även hitta personer i föreningen som kan hjälpa er. Det kan vara någon som kanske inte riktigt känner sig redo för att ta en plats i styrelsen, men efter att ha hjälpt till lite, kanske vill engagera sig mer efter ett tag. Att använda google forms som anmälningsformulär är smidigt och varför inte passa på att genom samma verktyg skicka ut en utvärderingsenkät efter aktiviteten och fråga vad som var bra och vad ni i styrelsen kan tänka på till nästa gång. Skapa en gmail-adress till föreningen som ni kan använda i detta syfte.

Hur ska vi finansiera aktiviteterna?
Alla Celiakiföreningar får en del av medlemsavgiften som våra medlemmar betalar till Svenska Celiakiförbundet. Dessa betalas ut av kansliet två gånger per år. Det finns även bidrag att söka från regioner och kommuner. Stiftelser och fonder och kan vara värt att titta på också, oftast är det lättast att få bidrag till aktiviteter som gynnar barn och ungdomar. Om ni i föreningen är medlemmar i ett studieförbund kan även de betala en del, som till exempel ABF. Hur mycket ni vill subventionera aktiviteten för medlemmen bestämmer ni själva, många gör olika priser för huvud/familjemedlemmar eller billigare för barn. Men gör det inte för krångligt. Vid till exempel julbord kan ett tips vara att barn får betala tio kronor för varje år det har fyllt, fem år femtio kronor, sju år sjuttio kronor och så vidare.

Hur berättar vi om föreningens aktiviteter?
Att marknadsföra föreningens verksamhet är centralt för att locka medlemmar till föreningen. Alla celiakiföreningar har en egen sida på celiaki.se där det finns en lokal kalender. (Här hittar du inlogg till den). De aktiviteterna som finns på hemsidan publicerar vi även i medlemstidningen CeliakiForum. Men det är ganska lång tid mellan deadline för material till tidningen och att den skickas ut till medlemmarna. Ett alternativ är att skicka med en bilaga i CeliakiForum, då är det lite kortare tid mellan deadline och utskick. Kontakta Therese för mer info om priser och datum. Via medlemsregistret kan ni mejla till era medlemmar som har en e-postadress samt ta ut adressfiler och skriva ut adressetiketter. Kansliet kan även hjälpa till med att lägga in aktiviteterna i Medlemsappen. Varför inte annonsera om era aktiviteter i lokaltidningen? På det sättet kan ni dessutom värva nya medlemmar!

Är deltagarna försäkrade?
Svenska Celiakiförbundet har en Organisationsförsäkring via Folksam. Försäkringen gäller för förtroendevalda samt medlemmar som deltar i verksamheten.

Mejla gärna in tips på lyckade aktiviteter till therese.schultz@celiaki.se så kan vi skapa en bank med tips på aktiviteter.