Digital stämma

Förbundsstyrelsen har beslutat att 2021 års stämma kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att använda oss av ett digitalt system som är framtaget för dessa typer av möten. Dagordningen och handlingarna ligger i systemet och vi kommer att kunna lägga yrkanden, begära ordet, ställa ordningsfråga och rösta i systemet