Digitala årsmöten för föreningar

Förbundsstyrelsen rekommenderar starkt celiakiföreningarna att genomföra sina årsmöten digitalt. Manualer och hjälp kommer att komma från kansliet.