Mejl till medlemmar

Vi har 18/8 mejlat alla medlemmar och påmint om vårt material till skolor:

Till dig som har eller känner någon som har celiaki och som snart ska börja skolan: 

Nu är det snart skolstart och med det säkert en del oroliga föräldrar och elever. Oavsett om det är första gången i skolmatsalen eller inte kan det vara bra med en påminnelse till personalen.  

På vår hemsida finns informationsmaterial att ladda ner och ta med till skolan och förskolan.  

Kan skolan kräva ett nytt läkarintyg för specialkost vid celiaki?  

Enligt Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola rekommenderas undantag från regeln om förnyelse av läkarintyg vid diagnosticerad celiaki, då detta är en livslång, kronisk sjukdom. 

Mer om detta och länk till rekommendationerna hittar du här: 

Hälsningar

Svenska Celiakiförbundet