Presentationer från webinarier, konferenser och utbildningar.

2024

Webinarie 3 juni Tema: “Styrelsearbete” med Linda Wallberg
Presentation

Webinarie 25 april Tema: “Hemsida och sociala medier”
Presentation

Webinarie 1 – 23/1 – Tema: “Vad händer på kansliet?”
Presentation

2023

Webinarie 1 – 25/1 – Tema: “Vad händer på kansliet?”
Presentation

Webinarie 2 – 9/3 – Tema: “Levande förening”, Pethra Andersson ABF
Pethras presentation

Webinarie 25/4 – Tema “Styrelsearbete” med Linda Wallberg.
Lindas presentation.

Webinarie 8/5 – Tema “Kommunikation och medlemshantering” med Anna Tybring Cardskipper.
Mall skapad av Cardskipper

Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda 9-10 september
Linda Wallbergs presentation Styrelseutbildning

Magnus Filipssons presentation (presentation av Celiakiförbundet)

Presentation Sanna, Sofie, Katarina, Xianhui på kansliet samt Sofia om Mat för livet

Presentation Linus om hans arbete

Webinarie 12/9 – Tema “Ordförandens roll” med Linda Wallberg.
Presentation

Konferens för förtroendevalda 7-8 oktober på Skåvsjöholm
Presentationer:
Inledning Konferens för förtroendevalda
Fyra Stationer workshop
Medlemsutvecklingen 2023
Sociala medier – Sofie
Presentation Sofie och Katarina
Projekt 2024
Projektbeskrivning Projekt 2024
Om SCUF – Kristian SCUF

Webinarie 27 november – Tema “Valberedningens arbete”
Presentation

2022

Webinarie 1 – 30/3 2022 – Tema: HEMSIDAN

Webinarie 2 – 27/4 2022 – Tema: FACEBOOK

Webinarie 3 – 2/6 2022 – Tema: Presentation av förbundet & Opinions- och påverkansarbete
Presentation Magnus Filipsson

Presentation Linus Engqvist-Richert

Webinarie 4 – 31/8 2022 – Tema: Skapa formulär
Lathund för att skapa formulär i Microsoft Forms